ANALIZA UTICAJA INSTRUMENATA INTEGRISANE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE NA PROCES DONOŠENJA ODLUKE BUDUĆIH STUDENATA O IZBORU VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

Ana Krstić, Snežana Lazarević

U ovoj studiji slučaja analizirani su rezultati ankete kojom se ispituje u kojoj meri određeni instrumenti integrisane marketinške komunikacije utiču na proces donošenja odluke budućih studenata o izboru visokoškolske ustanove koja je predmet studije. Anketa se sprovodi svake godine prilikom polaganja prijemnog ispita, a školske 2013/14. godine kandidatima je prvi put dozvoljeno da se odluče za nekoliko ponuđenih opcija. Anketa nije bila anonimna. Dobijeni odgovori ispitanika kvalitativno su obrađeni i u radu analizirani. U ovom istraživanju uzorak je činilo 85 ispitanika (kandidata) oba pola, koji su pokazali da su određene aktivnosti marketinške komunikacije koje je visokoškolska ustanova primenjivala tokom svoje promotivne kampanje, u bitnoj meri uticale na odabir ove institucije za nastavak daljeg školovanja. Na osnovu dobijenih rezultata potvrđeno je da komunikacija „od usta do usta“ i dalje predstavlja najdelotvornije sredstvo integrisane marketinške komunikacije, a da pojedini instrumenti kao što je Internet marketing (web stranica, Facebook i sl.), iz godine u godinu dobijaju na značaju, posebno među mladom populacijom

Keywords: visokoškolske ustanove, instrumenti integrisane marketinške komunikacije, komunikacija „od usta do usta“ (word of mouth), oglašavanje, Internet marketing, odnosi s javnošću


Preuzmi PDF: analiza-uticaja-instrumenata