UPRAVLJANJE RIZICIMA NA SPORTSKIM TAKMIČENJIMA

Radovan Ilić,Branko Bošković,Goran Radovanović

Bezbednost sportskih takmičenja dobija sve više na značaju i prerasta u fundamentalno pitanje zbog sve veće ugroženosti društva i pojedinca različitim rizicima, pretnjama i izazovima, koji teže konstantnoj multiplikaciji. Sve složeniji uslovi pripreme i izvođenja sportskih takmičenja zahtevaju od menadžmenta takmičenja nove pristupe u procenama bezbednosnih izazova i rizika i upravljanju istima. Jedan od ključnih preduslova za njihovo blagovremeno prepoznavanje i suzbijanje je dosledna primena svih poznatih funkcija savremenog menadžmenta i efikasno upravljanje rizicima od strane menadžera. U ovom radu se ukazuje na vrste savremenih rizika koji ugrožavaju sportska takmičenja i na način upravljanja njima.

Keywords: rizik; menadžment sportskih takmičenja; upravljanje rizicima


Preuzmi PDF: upravljanje-rizicima