ULOGA ANGLICIZAMA U SPORTSKOJ TERMINOLOGIJI SRPSKOG JEZIKA

Katarina Ćirić-Duvnjak

Sa sve većim interesovanjem za sport i rasprostranjenom upotrebom engleskog jezika, javlja se potreba za proširivanjem vokabulara iz ove oblasti i u srpskom jeziku. Cilj ovog rada je da prikaže kako i u kojoj meri je došlo do integrisanja i odomaćivanja anglicizama u sportskoj terminologiji srpskog jezika, koja se poslednjih decenija, baš kao i sam engleski jezik i popularnost sporta, proširuje veoma velikom brzinom. S tim na umu, razmatraju se različiti nivoi adaptacije anglicizama u jeziku primaocu (fonološki, morfološki i semantički), kao i razlozi zbog kojih je došlo do preuzimanja velikog broja anglicizama i prevođenja engleskih termina u sportskoj terminologiji srpskog jezika. Ovaj rad takođe uključuje i osvrt na često pominjano pitanje ugroženosti nacionalnog identiteta prilivom novih, stranih reči u jezik, te objašnjava zašto to, naročito kod sportske terminologije, nije slučaj.

Keywords: anglicizmi, sportska terminologija, adaptacija anglicizama, nacionalni identitet


Preuzmi PDF: ULOGA-ANGLICIZAMA