RELACIJE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI I RANGA TAKMIČENJA FUDBALERA

Ljubiša Lilić, Dragana Aleksić, Dejan Radivojević

Cilj ovog istraživanja je da se utvrde razlike u kognitivnim sposobnostima fudbalera višeg i nižeg ranga takmičenja. Istraživanje je provedeno na uzorku od 152 fudbalera. Instrumenti koji su korišćeni za merenje kognitivnih sposobnosti bili su: test za procenu efikasnosti input procesora, odnosno perceptivnog rezonovanja (IT-1), test za procenu efikasnosti paralelnog procesora, odnosno uočavanja relacija i korelata (S-1) i test za procenu efikasnosti serijalnog procesora, odnosno simboličkog rezonovanja (AL-4). Pored osnovne statistike, primenjena je multivarijantna analiza MANOVA. Rezultati su pokazali da postoje statistički značajne razlike između fudbalera nižeg i višeg ranga takmičenja.

Keywords: fudbal, kognitivne sposobnosti, rang takmičenja


Preuzmi PDF: RELACIJE-KOGNITIVNIH-SPOSOBNOSTI