UTICAJ TRENINGA PLIOMETRIJE NA EKSPLOZIVNU SNAGU KOD RUKOMETAŠA

Andrija Atanasković, Martin Georgiev

Pliometrija je savremen metod rada koji dozvoljava pojedincu veći razvoj sile nego što je moguće, koristeći jednostavni trening snage. Eksplozivna snaga izražena kroz eksplozivne skokove je sposobnost neuromuskularnog sistema ispitanika da ispolji naprezanje mišića u najmanjem vremenskom intervalu. Predmet istraživanja jeste da se utvrdi uticaj pliometrijskog treninga na eksplozivnu snagu donjih ekstremiteta izmerenu Myotestom. Cilj istraživanja je utvrđivanje razlika između grupa na inicijalnom i finalnom merenju, utvrđivanje razlika unutar grupa na inicijalnom i finalnom merenju. U istraživanju je učestvovalo 30 ispitanika muškog pola, prosečne starosti 20,63 ± 1,58 (Mean ± St.Dev.) Upotrebom Myotesta (CMJ) utvrđene su vrednosti: Hight (visina u cm), Power ( snaga u W/kg), Force (sila u N/kg), Velocity (ubrzanje u cm/s). Korišćena je MANOVA metoda, MANOVA - metoda za ponovljena merenja. Možemo zaključiti da nisu postojale značajne razlike između grupa na inicijalnom merenju p=0.102 na multivarijantnom nivou, što je i slučaj na univarijantnom nivou Hight, p=0.130 ; Power p=0.906; Force, p=0.262; Velocity, p=0.851; p>0.005 . Na finalnom merenju postoji statistički značajna razlika p=0.002 na multivarijantnom nivou. Na univarijantnom Height p=0,009; Force p=0,015. Možemo zaključiti da kod inicijalnog merenja članstvo grupe ne utiče ni na jednu od navedenih varijabli, dok kod finalnog ima delimičnog uticaja na Height p=0,009; Force p=0,015, posmatraći na univarijantnom nivou, dok na multivarijantnom nivou članstvo grupe ima veliki uticaj na finalno merenje. Preporučuje se primena ovog programa kod svih sportova gde je bitna eksplozivna snaga donjih ekstremiteta, jer koncentrično-ekcentrične kontrakcije dosta doprinose razvoju te iste.

Keywords: eksplozivna snaga, myotest, pliometrija, snaga, sila


Preuzmi PDF: UTICAJ-TRENINGA-PLIOMETRIJE