MIJELOPATIJA SURFERA- NOVI KLINIČKI ENTITET

Ružica Conić

Mijelopatija surfera je klinički entitet opisan po prvi put 2004. godine. Radi se o netraumatskom oštećenju kičmene moždine nastalom zauzimanjem hiperekstendiranog položaja lumbalnog dela kičmenog stuba u pojedinim fazama surfovanja, a po pravilu nastaje kod surfera početnika. Kao mogući uzroci pominju se ishemijske promene na kičmenoj moždini, venska tromboza i fibrokartilaginozna embolija. Iako je relativno redak, ovaj poremećaj u preko 50% slučajeva ostavlja teške posledice u vidu trajne oduzetosti donjih ekstremiteta i poremećaja funkcije bešike i debelog creva. Za dijagnostiku se koriste nuklearna magnetna rezonanca, laboratorijske analize i pregled likvora, kojima se utvrđuju promene na kičmenoj moždini i isključuju druga oboljenja koja mogu rezultovati paraplegijom. U terapiji se koriste kortikosteroidi za smanjenje otoka kičmene moždine i rehidratacija za povećanje volumena cirkulišuće tečnosti. Rehabilitacija podrazumeva postupke koji se primenjuju za lezije kičmene moždine, odnosno paralpegiju. Mogućnost oporavka u najvećoj meri zavisi od neurološkog deficita na početku oboljenja. Moguća prevencija podrazumeva pripremu u vidu vežbi za jačanje paravertebralne muskulature i vežbi za poboljšanje balansa tela. Pri bavljenju bilo kojim sportom ili aktivnošću gde se zauzima hiperekstendirani položaj kičmenog stuba, preporučuje se prekid aktivnosti koja izaziva bolove u leđima, u svrhu sprečavanja daljeg povređivanja, kao i evaluacija moguće etiologije bola.

Keywords: netraumatska mijelopatija, kičmena moždina, bol u leđima, surfovanje


Preuzmi PDF: MIJELOPATIJA-SURFERA