RAZLIKE U STAVOVIMA UČENICA ČETVRTOG I SEDMOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE PREMA NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA

Milica Vučeraković

Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje razlika u stavovima učenica četvrtog i sedmog razreda osnovne škole prema nastavi fizičkog vaspitanja. Istraživanje je transverzalnog karaktera i obavljeno je u Osnovnoj školi „Oktoih” u Podgorici. Uzorak ispitanika čini 50 učenica pomenute osnovne škole. Učenice su podeljene na dva subuzorka prema starosnom kriterijumu, odnosno razredu koji pohađaju. Prvi subuzorak čini 25 učenica četvrtog razreda, a drugi 25 učenica sedmog razreda. U ovom istraživanju upotrebljen je anonimni standardizovani anketni upitnik, prilagođen potrebama ovog istraživanja. Devojčicama su podeljeni anketni upitnici i objašnjeno im je na koji način ih popunjavaju. Upitnici su pregledani, a dobijeni rezultati obrađeni deskriptivno i prikazani tabelarno. Hi-kvadrat test (p<0.05) je korišćen za utvrđivanje statistički značajnih razlika u odgovorima između učenica četvrtog i sedmog razreda. Rezultati su pokazali da postoje statistički značajne razlike u omiljenim mestima za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja i u zadovoljstvu kvalitetom nastave pomenutog predmeta.

Keywords: nastava, fizičko vaspitanje, učenice, stavovi


Preuzmi PDF: 01 Vucerakovic SRPSKI