PSIHOMOTORIČKI OBRAZAC ZA NEUROLOŠKU PROCENU REFLEKSA U KARATEU I TEKVONDOU

Radoš Savić, Maja Kalinović

Refleks je nevoljna reakcija nervnog sistema na unutrašnje i spoljašnje podražaje. On je kod sportista dobrim delom narušen i predstavlja ozbiljan problem. Psihomotorički obrazac za neurološku procenu refleksa u karateu, tekvondou i drugim borilačkim veštinama bazira se na zakonima fiziologije, neurologije i biomehanike. Obrazac možemo definisati kao neodvojivu celinu fizičkog (motornog), psihičkog (mentalno- emocionalnog) i energetskog faktora, pri manuelnom mišićnom testiranju pod opterećenjem za procenu tonusa mišića, što predstavlja predmet ovog rada. Cilj rada je utvrđivanje neurološke refleksne aktivnosti mišića sportista u procesu opterećenja radi potpunijeg iskorišćavanja njihovih potencijala. Istraživanje reakcije perifernog nervnog sistema se zasnivalo na proceni refleksa ispitanika aktivnih sportista N = 50 i slučajnih uzoraka N = 50, kao i poređenju podataka. Rezultati su otkrili narušenost inervacije mišića kod sportista 46% i slučajnih uzoraka 50%. Zaključak je da tonus mišića skoro i ne zavisi da li se neko bavi sportom ili ne, a sa druge strane upozorava da je neophodno uravnotežiti nervni sistem. Dakle, vraćanjem biološko povratnih informacija, adekvatnom reakcijom nervnog sistema poboljšava se zdravstveno stanje i proces vežbanja sportiste. Autori daju model testiranja pre početka vežbanja, koji ima osnovnu ulogu prevencije tonusa mišića i ključnu ulogu kao čuvara prirodnog funkcionisanja čoveka.

Keywords: psihomotorički obrazac, ispitivanje refleksa, neurodinamika, karate, tekvondo


Preuzmi PDF: 02 Savic SRPSKI