KVANTITATIVNA ANALIZA REKREATIVNIH PROGRAMA ANIMACIJE U TURIZMU

Aleksandar Ivanovski, Bojan Ugrinić, Katarina Ćirić Duvnjak, Saša Pantelić, Dušan Mitić

Cilj rada bio je da se analizira učestvovanje turista u programima animacije rekreativnih aktivnosti u toku dana u paketu turističkih usluga apartmanskog tipa za turiste koji letuju u Grčkoj, odnosno da li postoje razlike u učestvovanju u pojedinim aktivnostima između muškaraca i žena. Indirektno, na osnovu dobijenih rezultata potrebno je utvrditi da li programi animacije treba da budu kao celina i/ili treba da se planiraju i provode posebno za muškarce, a posebno za žene. Takođe, jedan od ciljeva je i da se utvrdi postojanje razlike u programima animacije tokom višegodišnjeg praćenja.

Keywords: rekreacija, animacija, turizam, programi


Preuzmi PDF: 4-Ivanovski