FIZIČKA AKTIVNOST, MOTORIČKE SPOSOBNOSTI I NAČIN ISHRANE UČENIKA STARIJEG OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA PO POLU

Veljko Vukićević, Nikola Lukić, Marjan Marinković, Nebojša Janjić

Cilj rada je bio da se utvrdi trenutno stanje i da li postoji statistički značajna razlika antropometrijskih karakteristika dečaka i devojčica mlađeg školskog uzrasta (7-10 godina) iz Vrbasa. Uzorak ispitanika činila je populacija dece mlađeg školskog uzrasta iz Vrbasa. Izmereno je ukupno 120 ispitanika, 60 dečaka i 60 devojčica. Na ispitivanom uzrastu (deca od 7, 8, 9, 10 godina ± 6meseci), izmereno je 30 ispitanika u svakom razredu. Merenje antropometrijskih karakteristika je podrazumevalo merenje: telesne visine, telesne mase, srednjeg obima grudnog koša, srednjeg obima podlaktice, srednjeg obima nadlaktice, kožnog nabora nadlaktice, kožnog nabora trbuha i kožnog nabora leđa. Merenja su obavljena uz poštovanje principa IBP-a (Internacionalnog biološkog programa). Od statističkih metoda bila je korišćena univarijantna analiza varijanse (ANOVA) kao i višefaktorska univarijantna analiza varijanse. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da telesni rast i razvoj dece protiče normalnim, prirodnim tokovima po prirodnim zakonitostima koje su posledica rasta i razvoja organizma i deobe ćelija.

Keywords: učenici, morfološke karakteristike, antropometrija


Preuzmi PDF: 3-Vukicevic