EFEKTI ZDRAVSTVENO – PREVENTIVNOG PROGRAMA NORDIJSKOG HODANJA NA FUNKCIONALNI STATUS ŽENA STAROSTI OD 30 DO 40 GODINA

Nebojša Jotov, Aleksandar Ivanovski, Dušan Mitić

Za ublažavanje negativnih efekata tehnološkog razvoja i savremenog načina života neophodna je primena odgovarajućih modela programa fizičke aktivnosti zdravstveno-preventivne usmerenosti. Njihovom primenom se efikasno utiče na optimizaciju funkcionalnih sposobnosti, očuvanju i unapređenju zdravlja, otklanjanju i ublažavanju zdravstvenih tegoba. U poslednje vreme nordijsko hodanje kao sportsko-rekreativna aktivnost se koristi kao zdravstveno-preventivna tehnologija. U ovom istraživanju uzorak ispitanika je bio sačinjen od ispitanika ženskog pola starosti od 30 do 40 godina. Ukupan uzorak u istraživanju činilo je 28 ispitanica (N= 28). Primenjeni eksperimentalni program nordijskog hodanja, tri puta nedeljno, u trajanju od tri meseca, izazvao je promene u rezultatima funkcionalnih sposobnosti. Testiranje razlika između inicijalnog i finalnog merenja efekata funkcionalnih sposobnosti primenjenog programa pokazuju značajnu statističku razliku na nivou značajnosti p<0,05 kod svih ispitivanih varijabli (vitalni kapacitet - FVITKP, frekvencija srca u miru - FFSRCM, radni puls-FFSRCR, sistolni arterijski krvni pritisak - FTASI, dijastolni arterijski krvni pritisak- FTADI, relativna potrošnja kiseonika - VO2 max, proba Štange- PŠ, proba Romberga- PR). Cilj istraživanja je evaluacija efekata tromesečnog programa nordijskog hodanja na funkcionalne sposobnosti žena starosti od 30 do 40 godina.

Keywords: nordijsko hodanje, funkcionalna sposobnost, ženski organizam.


Preuzmi PDF: 2-Jotov