EVALUACIJA BIOLOŠKE ZRELOSTI U SPORTU

Jovan Jovanović

Cilj rada usmeren je na prikaz različitih metoda za procenu biološke zrelosti kojima se mogu definisati razlike između hronološkog uzrasta i biološke zrelosti kod mladih sportista. Biološko sazrevanje je nelinearan proces, odvija se na svim organskim nivoima različito od protoka vremena nakon rođenja. Sa tog stanovišta javlja se potreba utvrđivanja razlika u brzini biološkog sazrevanja u okviru hronološkog perioda. Definisanje biološke zrelosti sportista ima višedimenzionalni značaj, procena zrelosti mladih u poređenju sa hronološkim uzrastom ima implikativnu vrednost, selekcija i predikcija sportskog postignuća na individualnom nivou od presudnog je značaja za planiranje i programiranje trenažnog procesa. Povratne informacije procene zrelosti imaju funkciju u prevenciji i sprečavanju povređivanja sportista koji kasne u razvoju od svojih vršnjaka. Sportisti koji su napredni u odnosu na svoju hronološku generaciju, u mlađim selekcijama rano dosežu plato sportske performanse što se može negativno odraziti na uspeh u seniorskom periodu. U radu su prikazane osnovne metode procene biološke zrelosti koje se koriste u dijagnostici mladih sportista. Biološka zrelost može se odrediti metodom radiografije, antropometrijskih mera i polnih pokazatelja.

Keywords: radiografija, polni pokazatelji zrelosti, maksimalna brzina rasta mladi sportisti


Preuzmi PDF: 5-Jovanovic