ANALIZA KARATE TEHNIKA KOJE SE IZVODE RUKAMA - BLOKOVI

Radomir Mudrić, Milan Gužvica

Rad tretira tehnike blokova karatea koje se izvode rukama. Iako nema pouzdanih, pisanih, niti usmenih podataka o tome koje su se tehnike u davnim vremenima prve učile, može se pretpostaviti da su to bile tehnike blokova, zbog samoodbrambenog značaja i karaktera same karate veštine (naravno, posle tehnika stavova i kretanja u stavovima, bez kojih ne bi bila moguća tehnička nadgradnja). Permanentne životne opasnosti, primoravale su čoveka da razvija sposobnosti za bilo kakav vid odbrane, primenjujući u počeku, tzv. "atavističke", nekontrolisane i neusklađene pokrete. Svakodnevnom praktičnom primenom, usavršavajući ih postepeno, pre svega, pokrete otvorenom i zatvorenom šakom, spoznajom uloge i mogućnostima manipulacije prstima, a pogotovo palca šake, brzo je uspeo da ih artikuliše i "pretvori" u efikasne tehnike. Iz tih, prvobitnih tehnika samoodbrane, razvile su se i tehnike blokova, koje su skoro u neizmenjenom obliku prepoznatljive i danas. Prerastanjem veštine u sportsku disciplinu, usavršavanjem sistema takmičenja, pre svega u borbama, sa dominantnom ulogom napada i tehnikama udaraca kojima se osvajaju poeni, tehnike blokova praktično gube svoj smisao i značaj. Da bi se "sačuvale od zaborava" ove tehnike, nekadašnji simboli karate veštine, primenjuju se u katama, nekim oblicima dogovorenog sparinga i kihona, i to u sistemu rekreativno - zdravstvenog načina vežbanja, gde je naglašen terapeutski značaj vežbanja. U radu su tehnike blokova analizirane sa metodskog, biomehaničkog i tehničko-taktičkog aspekta sa prikazom rezultata naučnih istraživanja, koji govore o njihovim vremenskim karakteristikama, značaju i ulozi u sportskoj karate borbi. Prikazane tehnike su ilustrovane adekvatnim crtežima, slikama i tabelama.

Keywords: tehnika, samoodbrana, blok, strukturalni element, kihon, kata


Preuzmi PDF: KARATE-BLOKOVI