DINAMIKA GLUKOZE U KRVI TOKOM FIZIČKE AKTIVNOSTI VIŠEG INTENZITETA KOD KOŠARKAŠA

Jovan Jovanović

U fokusu rada je istraživanje dinamike glukoze u krvi pre i nakon fizičke aktivnosti visokog inteziteta kod košarkaša kadeta i juniora. Cilj rada je definisanje biohemijskih promena u krvi, nivoa glukoze, nakon fizičkog stresa visokog intenziteta. Ispitivanjem je podvrgnuto 24 ispitanika, 12 kadeta i 12 juniora. Testiranje submaksimalnog opterećenja košarkaša sprovedeno je u laboratorijskim uslovima uz kontrolu i nadzor lekara sportske medicine. Za testiranje košarkaša korišćen je “NOWACKI” test na pokretnoj traci uz direktno merenje funkcionalnih parametara ergospirometrijom. Merenje nivoa glukoze u krvi vršeno je prenosivim analizatorom uzimanjem kapilarne krvi iz prsta ispitanika. Uzorak krvi je uziman pre početka testiranja, u stanju mirovanja i tri minuta nakon završetka testa opterećenja. Komparativnom statističkom analizom dobijenih rezultata utvrđeno je postojanje statistički značajne razlike nivoa glukoze u krvi nakon prvog i drugog merenja. Nivo glukoze nakon testa opterećenja kod svih ispitanika bio je povećan. Prosečna vrednost povećanja nivoa glukoze u krvi iznosila je 1.15 mmol/l. Nivo povećanja glukoze u krvi srazmeran je trajanju testa koji nije trajao duže od 15 min po ispitaniku. T-test je utvrdio da je statistička značajnost p=0.00 čime su potvrđeni rezultati dosadašnjih istraživanja.

Keywords: glukoza, biohemija, fizička aktivnost, košarkaši


Preuzmi PDF: DINAMIKA-GLUKOZE-KOD-KOSARKASA