EFEKTI KOMPLEKSNOG TRENINGA NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

Dušan Nikolić, Miodrag Kocić, Dragana Berić, Marina Veličković

Zahvaljujući evoluciji sportskih nauka, kao i praćenju i primeni saznanja iz drugih nauka, istraživači i treneri su uvek pronalazili nove i prihvatljive metode za razvoj sposobnosti sportista. Jedna od najzanimljivijih trenažnih inovacija u 20. veku jeste pliometrijski trening. Pored pliometrijskog treninga sedamdesetih godina 20. veka istraživači su utvrdili da trening sa tegovima može da doprinese povećanju snage. U ranim osamdesetim godinama se došlo do zaključka da kombinovani pliometrijski trening i trening sa tegovima - kompleksni trening daje bolje rezultate nego samo trening sa tegovima bez pliometrijskog treninga. Cilj ovog rada bio je da se prikupe dosadašnja istraživanja koja su istraživala efekte kompleksnog treninga na motoričke sposobnosti različitog uzorka ispitanika. Za prikuplјanje, klasifikaciju i analizu cilјanih istraživanja korišćena je deskriptivna metoda i teorijska analiza, a podaci koji su korišćeni za potrebe istraživanja prikupljeni su uz pomoć Google, Google Scholar, PubMed i KoBSON pretraživača. Ukupno je pronađeno 18 istraživanja. Rezultati istraživanja su pokazali da se najveći broj autora bavio efektima kompleksnog treninga na eksplozivnu snagu nogu, dok je mali broj istraživanja koja ispituju efekte pomenute metode treninga na ostale motoričke sposobnosti. Rezultati pregledanih istraživanja su pokazali da komleksni trening može biti pogodna metoda za razvoj eksplozivne snage nogu i brzine trčanja sportista iz različitih sportova.

Keywords: kompleksni trening, razvoj motoričkih sposobnosti, nauka, efekti, pregled istraživanja


Preuzmi PDF: EFEKTI-KOMPLEKSNOG-TRENINGA