MENADŽMENT FUNKCIJA PLANIRANJA U OBRAZOVANJU SA POSEBNIM OSVRTOM NA OBRAZOVNO – SPORTSKE USTANOVE

Goran Šormaz

Obrazovanje ima strateški značaj za društveno-ekonomski razvoj svakog uređenog društva, ono je temelj i merilo progresa. Da bi se izašlo u susret zahtevima veština koje karakteriše savremeno poslovanje svih obrazovnih ustanova, pa i onih iz oblasti sporta, neophodno je koristiti koncept aktivnog upravljanja – menadžment koncept – koji omogućava fokusiranost na ciljeve programskog planiranja, fleksibilnu organizaciju rada, dobro vođenje, kontrolu nad ostvarenim rezultatima i dr. Planiranje razvoja obrazovnog sistema postaje sve veći problem, jer je sve teže predviđati, sa većim stepenom pouzdanosti, buduće generatore tražnje znanja, definisati ciljeve i brojna ograničenja. U vreme velikih društvenih promena, nužno je otvarati duže perspektive, pa se obrazovni sistem mora orijentisati prema sistemima vrednosti, koji zadovoljavaju nove potrebe ljudi i društva. Uzimajući u obzir činjenicu da savremeni sport predstavlja svojevrstan bio-psiho-socijalni fenomen, u okviru koga je zastupljen veliki broj faktora i procesa, uspešno bavljenje bilo kojim sportom, naročito vrhunskim, odnosno obavljanje određene funkcije u oblasti sporta, zahteva široko obrazovanje i poznavanje mnogih drugih oblasti, kao što su medicina, psihologija, sociologija, pedagogija, pravo itd. Podizanje nivoa znanja sportista i sportskih radnika podrazumeva kontinuirano sticanje znanja i veština, usmereno ka informisanju i upoznavanju studenata sa aktuelnom sportskom praksom.

Keywords: obrazovanje, menadžment, planiranje, znanje, razvoj


Preuzmi PDF: FUNKCIJA-PLANIRANJA