PRIMENA ELEMENTARNIH MOTORIČKIH IGARA U UVODNOJ FAZI ČASA KAO CILJ „ EMOCIONALNOG RASTEREĆENJA“ UČENIKA, I NJIHOVA UPOTREBA U SAVREMENIM USLOVIMA ŽIVOTA

Vladimir Živanović

Interesovanja rada predstavljaju osnove elementarnih igara, kao specifični oblici kretanja učenika, koja se inače i preporučuju u udžbenicima metodike fizičkog vaspitanja, kao jedan od vidova sredstava izvođenja zadataka u uvodnoj fazi časa, i njihovo reflektujuće značenje u savremenim uslovima života. Na odluku za pisanje ovoga rada, uticao je između ostalog značaj telesnog kretanja, uz nedostatak odgovarajuće literature iz ove oblasti, kao i velika zastarelost postojeće. Predstavljen je jedan od mogućih pristupa nastavnom gradivu, i oni koji ga pročitaju, znaće da je namenjen prevashodno učenicima osnovne škole koji žele da imaju lepo oblikovano telo, da poboljšaju individualne fizičke sposobnosti, da razviju pozitivne osobine ličnosti i očuvaju svoje zdravlje. Sveobuhvatna analiza intenziteta i oblika takvih kretanja, između ostalog razmatra opravdanost primenjivanja navedenih igara, uglavnom umerenog i srednjeg nivoa fiziološkog opterećenja, prikladnog u uvodnoj fazi časa, (sa dopunom, da u igrama ne postoji striktna zakonomernost u opterećenju organizma fizičkim naporom, već je ono promenljivo i zavisi od razvoja same igre). Cilj rada prevashodno upućuje mlade na ostvarivanje efikasnije motoričke komunikacije i stvaranja njihove navike za svakodnevnim fizičkim vežbanjem u svrsi pozitivnih transformacionih efekata funkcionalnih sistema i morfoloških karakteristika. Sredstva koja služe postizanju ciljeva u uvodnoj fazi časa fizičkog vaspitanja, i kakve i koje prirodne oblike kretanja možemo primeniti, u dinamičnom i sintetičnom obliku, predstavljena su kao: puzanje, hodanje, trčanje, skokovi, bacanje, penjanje…, odnosno, kretanja koja proističu iz elementarnih igara sa zadacima da se neko stigne, prestigne, sakrije, popne uz spravu ili siđe sa nje, uz malo korigovano izražen takmičarski motiv.

Keywords: osnovnoškolsko obrazovanje, fizičko vaspitanje, uvodna faza časa, intenzitet elementarnih igara, neuro-muskularni sistem, kardio-vaskularni sistem, respiratorni sistem, savremeno doba, evaluacija


Preuzmi PDF: PRIMENA-ELEMENTARNIH-MOTORICKIH-IGARA