OBEZBEĐENJE AKUTNOG BOLA UDARCEM KAO BITAN PREDUSLOV USPEŠNIJE REALIZACIJE POLUGA U REALNOM AIKIDOU

Srđan Milosavljević, Dragan Matavulj, Predrag Lazarević

Istraživanje je sprovedeno na uzorku vežbača realnog aikidoa koji čine osobe muškog pola starosti od 35 ( 5 godina), koje treniraju tri puta nedeljno. Kriterijum prilikom izbora ispitanika, pored starosne strukture i pola, bio je i stepen poznavanja tehnika realnog aikidoa. U tom smislu, odlučeno je da ispitanici budu vežbači koji realni aikido treniraju najmanje tri, a najviše četiri godine. Cilj istraživanja je utvrđivanje značaja tehnika udaraca izvedenih neposredno pre realizacije tehnika poluga, kao bitan preduslov za uspešno izvođenje tehnika poluga nad napadačem. Predmet istraživanja predstavlja veština realni aikido, koja se sastoji od kombinacija pojedinačnih tehnika. Ispitanici su u parovima kroz dogovoreni sparing realizovali tehnike poluga na zglobu ramena i na zglobu šake, kao odgovor na napad nožem od strane partnera. Nakon toga ispitanici su neposredno pre realizacije istih tehnika - tehnika poluga, zadavali udarac napadaču koji je imao za cilj privremeno „fokusiranje pažnje” napadača na deo tela u koji mu je zadat udarac, što za rezultat ima slabiji otpor mišića koji vrše pokret u zglobu na kome se poluga realizuje. Dobijeni rezultati opravdali su pretpostavku da će se procenat uspešno realizovanih tehnika poluga povećati ukoliko se neposredno pre njihove realizacije napadaču zada udarac

Keywords: poluga, udarac, realni aikido, akutni bol


Preuzmi PDF: OBEZBEDJENJE-AKUTNOG-BOLA